Gbely - kríž U Grimandla

Kamenný kríž v predzáhradke domu na Družstevnej ulici, prezývaný U Grimandla, má trochu netradične stvárnený podstavec s priestorom pre tabuľku alebo nápis, ktoré dnes chýbajú. Je to najstarší kamenný kríž v meste, dal ho postaviť Juraj Šmida. Zaznamenala ho kanonická vizitácia už v roku 1788, postavený bol pred panskou krčmou. Podľa kroniky stával pred domom Grünwalda (pravdepodobne prepisom zamenené za Grimandl), kde bol znesväcovaný opilcami. Preto ho dal farár Jozef Smaženka (v úrade v rokoch 1844-1853) preložiť na nové miesto k záhradám.

Pamätná kniha obce Gbely (1943-1954), str. 43;
Martin Hoferka: Šaštínsky (vice)archidiakonát v 16. - 18. storočí, Skalica 2011, str. 101

Gbely - dvojkríž (2014)
Gbely - kaplnka sv. Jána Nepomuckého (1871)
Gbely - kaplnka sv. Anny
Gbely - železný kríž v chotári
Gbely - kríž (po 1945) v chotári
Gbely - kaplnka sv. Huberta pri Adamove
Gbely - kríž (1857, 2012) v chotári
Gbely - Najsvätejšia Trojica (1893)
Gbely - sv. Mikuláš
Gbely - Panna Mária s ružencom (1893)
Gbely - Immaculata
Židovský cintorín, Gbely
Gbely - Kalvária a Krížová cesta
Gbely - liatinový kríž za mestom
Gbely - kríž U Šugara
Gbely - kríž pri skládke
Gbely - kríž (2007) na cintoríne
Gbely - kríž (2002) v chotári
Gbely - kríž (2000) pred kostolom
Gbely - kríž (1989?) za mestom
Gbely - kríž (1912) v meste
Gbely - kríž (1905) na Petroveskej ulici
Gbely - kríž (1891) na ceste do Smolinského
Gbely - kríž (1891) na kraji mesta
Gbely - kríž (1885) v chotári
Gbely - kríž (1883?) pri kostole
Gbely - kríž (1863) na Hurbanovej ulici
Gbely - sv. Jozef Robotník (2021)
Gbely - Obrázok U duba
Gbely - Obrázok na ceste do Smolinského
Kamerové systémy