Gbely - kríž pri skládke

V chotári mesta pred zrekultivovanou skládkou komunálneho odpadu je drevený kríž s veľkým korpusom Krista. Kríž je z novšej doby, ale podľa mapy v tomto priestore kríž existoval už v 1. polovici 19. storočia. Š. Vaculka uvádza, že v lokalite Pod Révajkou bol novým krížom nahradený starší, ktorý stával priamo v priestore skládky.
Miesto sa nachádza na ceste do panského majera Cunína. Podľa kroniky, ktorá zdokumentovala existenciu krížov v Gbeloch v závere 60-tych rokov 19. storočia, na tomto mieste stával drevený kríž rodiny Kabath, pre ktorý nebola zložená žiadna základina. 

 

Pamätná kniha obce Gbely (1943-1954), str. 44;
Štefan Vaculka: Gbelské kríže, in: Gbelan 3/2012, Gbely, str. 7

Gbely - dvojkríž (2014)
Gbely - kaplnka sv. Jána Nepomuckého (1871)
Gbely - kaplnka sv. Anny
Gbely - železný kríž v chotári
Gbely - kríž (po 1945) v chotári
Gbely - kaplnka sv. Huberta pri Adamove
Gbely - kríž (1857, 2012) v chotári
Gbely - Najsvätejšia Trojica (1893)
Gbely - sv. Mikuláš
Gbely - Panna Mária s ružencom (1893)
Gbely - Immaculata
Židovský cintorín, Gbely
Gbely - Kalvária a Krížová cesta
Gbely - liatinový kríž za mestom
Gbely - kríž U Šugara
Gbely - kríž U Grimandla
Gbely - kríž (2007) na cintoríne
Gbely - kríž (2002) v chotári
Gbely - kríž (2000) pred kostolom
Gbely - kríž (1989?) za mestom
Gbely - kríž (1912) v meste
Gbely - kríž (1905) na Petroveskej ulici
Gbely - kríž (1891) na ceste do Smolinského
Gbely - kríž (1891) na kraji mesta
Gbely - kríž (1885) v chotári
Gbely - kríž (1883?) pri kostole
Gbely - kríž (1863) na Hurbanovej ulici
Gbely - sv. Jozef Robotník (2021)
Gbely - Obrázok U duba
Gbely - Obrázok na ceste do Smolinského
Kamerové systémy