Gbely - kríž pri skládke

V chotári mesta pred zrekultivovanou skládkou komunálneho odpadu je drevený kríž s veľkým korpusom Krista. Kríž je z novšej doby, ale podľa mapy v tomto priestore kríž existoval už v 1. polovici 19. storočia. Š. Vaculka uvádza, že v lokalite Pod Révajkou bol novým krížom nahradený starší, ktorý stával priamo v priestore skládky.
Miesto sa nachádza na ceste do panského majera Cunína. Podľa kroniky, ktorá zdokumentovala existenciu krížov v Gbeloch v závere 60-tych rokov 19. storočia, na tomto mieste stával drevený kríž rodiny Kabath, pre ktorý nebola zložená žiadna základina. 

 

Pamätná kniha obce Gbely (1943-1954), str. 44;
Štefan Vaculka: Gbelské kríže, in: Gbelan 3/2012, Gbely, str. 7

Kamerové systémy