Gbely - kríž (2007) na cintoríne

Na príkostolnom cintoríne sa pochovávalo do roku 1787, keď bol za obcou založený v súčasnosti už nejestvujúci cintorín na terajšej Učňovskej ulici. Pochovávalo sa na ňom do roku 1871, keď sa zaplnil. Dnešný cintorín v Gbeloch bol založený pri Panskej sýpke na základoch cholerového cintorína z roku 1831, na ktorom sa plynulo pochovávalo až do roku 1860, keď sa zaplnil. S pochovávaním sa pokračovalo po jeho rozšírení v roku 1871.
Na príkostolnom cintoríne dal postaviť hlavný kríž Michal Pribyla v roku 1745. Podľa záznamu z kroniky boli koncom 60-tych rokov 19. storočia drevené hlavné kríže aj na spomenutých dvoch ďalších cintorínoch.
Ústredný drevený kríž od stolára Jána Hyžu bol na dnešnom cintoríne vztýčený v roku 2007 po iniciatíve primátora mesta Jozefa Hazlingera. Nahradili ním starší drevený kríž. Na fotografii z apríla 2007 je starší kríž krátko pred svojím odstránením. Porovnaním je vidno, že na nový kríž preniesli pôvodný korpus Krista aj tabuľku INRI.

 

Pamätná kniha obce Gbely (1943-1954), str. 44;
PNL: Kríž s krížom, in: Gbelan 11/2007, str. 3;
Martin Hoferka: Zvony minulosti zvonia do budúcnosti, Gbely 2019, str. 13

Gbely - dvojkríž (2014)
Gbely - kaplnka sv. Jána Nepomuckého (1871)
Gbely - kaplnka sv. Anny
Gbely - železný kríž v chotári
Gbely - kríž (po 1945) v chotári
Gbely - kaplnka sv. Huberta pri Adamove
Gbely - kríž (1857, 2012) v chotári
Gbely - Najsvätejšia Trojica (1893)
Gbely - sv. Mikuláš
Gbely - Panna Mária s ružencom (1893)
Gbely - Immaculata
Židovský cintorín, Gbely
Gbely - Kalvária a Krížová cesta
Gbely - liatinový kríž za mestom
Gbely - kríž U Šugara
Gbely - kríž U Grimandla
Gbely - kríž pri skládke
Gbely - kríž (2002) v chotári
Gbely - kríž (2000) pred kostolom
Gbely - kríž (1989?) za mestom
Gbely - kríž (1912) v meste
Gbely - kríž (1905) na Petroveskej ulici
Gbely - kríž (1891) na ceste do Smolinského
Gbely - kríž (1891) na kraji mesta
Gbely - kríž (1885) v chotári
Gbely - kríž (1883?) pri kostole
Gbely - kríž (1863) na Hurbanovej ulici
Gbely - sv. Jozef Robotník (2021)
Gbely - Obrázok U duba
Gbely - Obrázok na ceste do Smolinského

Kamerové systémy