Ústredný drevený kríž od stolára Jána Hyžu bol na cintoríne vztýčený v roku 2007, keď ním nahradili po iniciatíve primátora mesta Jozefa Hazlingera starší drevený kríž. Na fotografii z apríla 2007 je starší kríž krátko pred svojím odstránením. Porovnaním je vidno, že na nový kríž preniesli pôvodný korpus Krista aj tabuľku INRI.

 

PNL: Kríž s krížom, in: Gbelan 11/2007, str. 3

Kamerové systémy