Gbely - kríž (2000) pred kostolom

V meste pred kostolom je drevený kríž bohato vyrezávaný na detviansky spôsob s malou nikou pre sošku Panny Márie. Na kríži je majuskulným písmom nápis GBELY a DETVA a vyrytý rok vzniku kríža 2000. Kríž bol postavený pri príležitostí primícií novokňazov Miroslava Komorného a Eduarda Pechu. Darovala ho rodina Komorných, ktorá si ho dala zhotoviť v Detve.

 

Štefan Vaculka: Gbelské kríže, in: Gbelan 3/2012, Gbely, str. 6

Kamerové systémy