Liatinový kríž, nazývaný Štepanovský, s poškodenými korpusmi Krista a anjela na kamennom, alebo murovanom podstavci je v poli za východným koncom mesta. Nepoznám príčinu, pre ktorú je v jeho liatinovej kartuši zaznamenaný farbou rok 1989. V tomto priestore existoval kríž už v 1. polovici 19. storočia, pretože je zakreslený na mape 2. vojenského mapovania Rakúsko-Uhorska.

Kamerové systémy