V poli pri ceste do Bašty je liatinový kríž na kamennom podstavci. Kríž nie je datovaný, na internetovej stránke mesta (gbely.sk) je uvedený rok vzniku kríža 1914 (Za Kučerovom pri ceste do Bašty, je železný kríž z roku 1914 nazývaný „Dúbravových“). Samotný liatinový kríž je rovnaký ako ďalší liatinový z obce z roku 1891. Uvedený letopočet 1914 by sme mohli považovať potom za rok výraznej obnovy kríža s použitím nového liatinového kríža. Pieskovcový podstavec pôsobí veľmi archaicky, aj pri triezvom pohľade sa dá povedať, že je najmenej o sto rokov, ale pravdepodobne ešte viac starší. Zub času ho hodne poznačil. Kríž je v tomto priestore zakreslený na mape 2. vojenského mapovania Rakúsko-Uhorska, existoval už v 1. polovici 19. storočia. Dnes už je liatinový kríž nevedno-kde a podstavec je v troskách.

Kamerové systémy