Gbely - kríž (1912) v meste

Na ulici smerujúcej ku družstvu stojí kamenný kríž z roku 1912. Letopočet je súčasťou nápisu zakladateľov, vyrytého priamo do telesa kríža, podľa ktorého ho dali postaviť Štefan Krall s manželkou Annou. Za menom Anny je dodatočne vyrýté: ROD. VAVRÍK. Na podstavci je aj signatúra výrobcu kríža: F. Zboril, Uh. Hradiště.

 

Ku cti a chvále

Ukrižovaného Spasitela

Ježiše Krista

venovali manželia

Štefan a Anna

KRALL.

L. P. 1912.


Kamerové systémy