Gbely - kríž (1905) na Petroveskej ulici

Na Petroveskej ulici, ale v dobe svojho vzniku ešte mimo intravilánu, je kamenný kríž prezývaný Petrovský. Podľa zakladateľskej tabuľky ho dali postaviť v roku 1905 Imrich Čaha s manželkou Rozáliou, rod. Kocák. Na podstavci je signatúra výrobcu kríža: F. Zbořil.
Podľa mapy stával kríž na tomto mieste už v 2. polovici 18. storočia. Mohli by sme ho stotožniť s tým, ktorý kronika zaznamenala ako drevený kríž za stodolami ku Petrovej Vsi. Postavil ho Martin Medlen a keď zhorel, odložili korpus Krista z neho na faru. V roku 1857 osadili odložený korpus na nový drevený kríž ku kostolu.

 

Na česť
ukrižovanému
Spasiteľovi
dali postaviť manželia
Imrich Čaha
a Rozália rod. Kocák
1905.

Pamätná kniha obce Gbely (1943-1954), str. 43

Kamerové systémy