Gbely - kríž (1905) na Petroveskej ulici

Na Petroveskej ulici, ale v dobe svojho vzniku ešte mimo intravilánu, je kamenný kríž prezývaný Petrovský. Podľa zakladateľskej tabuľky ho dali postaviť v roku 1905 Imrich Čaha s manželkou Rozáliou, rod. Kocák. Na podstavci je signatúra výrobcu kríža: F. Zbořil.
Podľa mapy stával kríž na tomto mieste už v 2. polovici 18. storočia. Mohli by sme ho stotožniť s tým, ktorý kronika zaznamenala ako drevený kríž za stodolami ku Petrovej Vsi. Postavil ho Martin Medlen a keď zhorel, odložili korpus Krista z neho na faru. V roku 1857 osadili odložený korpus na nový drevený kríž ku kostolu.

 

Na česť
ukrižovanému
Spasiteľovi
dali postaviť manželia
Imrich Čaha
a Rozália rod. Kocák
1905.

Pamätná kniha obce Gbely (1943-1954), str. 43

Gbely - dvojkríž (2014)
Gbely - kaplnka sv. Jána Nepomuckého (1871)
Gbely - kaplnka sv. Anny
Gbely - železný kríž v chotári
Gbely - kríž (po 1945) v chotári
Gbely - kaplnka sv. Huberta pri Adamove
Gbely - kríž (1857, 2012) v chotári
Gbely - Najsvätejšia Trojica (1893)
Gbely - sv. Mikuláš
Gbely - Panna Mária s ružencom (1893)
Gbely - Immaculata
Židovský cintorín, Gbely
Gbely - Kalvária a Krížová cesta
Gbely - liatinový kríž za mestom
Gbely - kríž U Šugara
Gbely - kríž U Grimandla
Gbely - kríž pri skládke
Gbely - kríž (2007) na cintoríne
Gbely - kríž (2002) v chotári
Gbely - kríž (2000) pred kostolom
Gbely - kríž (1989?) za mestom
Gbely - kríž (1912) v meste
Gbely - kríž (1891) na ceste do Smolinského
Gbely - kríž (1891) na kraji mesta
Gbely - kríž (1885) v chotári
Gbely - kríž (1883?) pri kostole
Gbely - kríž (1863) na Hurbanovej ulici
Gbely - sv. Jozef Robotník (2021)
Gbely - Obrázok U duba
Gbely - Obrázok na ceste do Smolinského
Kamerové systémy