Za mestom na ceste do Smolinského je kamenný kríž, prezývaný Šaštínsky. Podľa zakladateľského nápisu, vytesaného priamo do telesa kríža, ho dali postaviť v roku 1891 Bartolomej Valla s manželkou Julianou. Samotný kríž, ktorý bol dlhší čas odlomený a doplnili ho pred rokom 2010, nemusí korešpondovať s pôvodným tvarom. Na najspodnejšom kubuse je signatúra výrobcu: Jindřich Náplava z Buchlovic. Predchodcovia dnešného kríža existovali približne na tomto mieste nepretržite aspoň od 2. polovice 18. storočia, keďže sú zakreslené na mapách 1., 2. a 3. mapovania rakúsko-uhorskej monarchie. Podľa M. Hoferku je za Gbelami na ceste do Smolinského vo farskej vizitácii z roku 1788 popísaný drevený kríž s dreveným korpusom Krista. Dal ho postaviť Juraj Lorenc.

 

Ku cti a

chvále

Boha

Spasiteľa

postavili

nábožni

Manželia

Bartolomej a

Julianna

VALLA.

1891.

 

Martin Hoferka: Šaštínsky (vice)archidiakonát v 16 – 18. storočí, Skalica 2011, str. 101

Kamerové systémy