Gbely - kríž (1891) na kraji mesta

Na ceste vedúcej k železničnej stanici je liatinový kríž z roku 1891 na kamennom alebo murovanom podstavci. Tento letopočet je zaznamenaný jednak v nápise zakladateľov Jozefa a Evy Smidových na liatinovej kartuši, ale aj na podstavci v tvare L. P. 1891.

 

Ku cti a chvale Božej

postavili nabožni manžele

Josef a Eva

SMIDA

roku 1891.

Kamerové systémy