Gbely - kríž (1891) na ceste do Smolinského

Za mestom na ceste do Smolinského je kamenný kríž, prezývaný Šaštínsky. Podľa zakladateľského nápisu, vytesaného priamo do telesa kríža, ho dali postaviť v roku 1891 Bartolomej Valla s manželkou Julianou. Samotný kríž, ktorý bol dlhší čas odlomený a doplnili ho pred rokom 2010, nemusí korešpondovať s pôvodným tvarom. Na najspodnejšom kubuse je signatúra výrobcu: Jindřich Náplava z Buchlovic.
Predchodcovia dnešného kríža existovali približne na tomto mieste nepretržite aspoň od 2. polovice 18. storočia, keďže sú zakreslené na mapách 1., 2. a 3. mapovania rakúsko-uhorskej monarchie. Podľa M. Hoferku je za Gbelami na ceste do Smolinského vo farskej vizitácii z roku 1788 popísaný drevený kríž s dreveným korpusom Krista. Dal ho postaviť Juraj Lorenc. Podľa kroniky kríž postavili na vrchu Zabité, v roku 1860 ležal zvalený a na náklad obyvateľov obce bol obnovený.

 

Ku cti a
chvále
Boha
Spasiteľa
postavili
nábožni
Manželia
Bartolomej a
Julianna
VALLA.
1891.

 

Pamätná kniha obce Gbely (1943-1954), str. 43;
Martin Hoferka: Šaštínsky (vice)archidiakonát v 16 – 18. storočí, Skalica 2011, str. 101

Gbely - dvojkríž (2014)
Gbely - kaplnka sv. Jána Nepomuckého (1871)
Gbely - kaplnka sv. Anny
Gbely - železný kríž v chotári
Gbely - kríž (po 1945) v chotári
Gbely - kaplnka sv. Huberta pri Adamove
Gbely - kríž (1857, 2012) v chotári
Gbely - Najsvätejšia Trojica (1893)
Gbely - sv. Mikuláš
Gbely - Panna Mária s ružencom (1893)
Gbely - Immaculata
Židovský cintorín, Gbely
Gbely - Kalvária a Krížová cesta
Gbely - liatinový kríž za mestom
Gbely - kríž U Šugara
Gbely - kríž U Grimandla
Gbely - kríž pri skládke
Gbely - kríž (2007) na cintoríne
Gbely - kríž (2002) v chotári
Gbely - kríž (2000) pred kostolom
Gbely - kríž (1989?) za mestom
Gbely - kríž (1912) v meste
Gbely - kríž (1905) na Petroveskej ulici
Gbely - kríž (1891) na kraji mesta
Gbely - kríž (1885) v chotári
Gbely - kríž (1883?) pri kostole
Gbely - kríž (1863) na Hurbanovej ulici
Gbely - sv. Jozef Robotník (2021)
Gbely - Obrázok U duba
Gbely - Obrázok na ceste do Smolinského
Kamerové systémy