Gbely - kríž (1885) v chotári

Na ceste medzi Brodským a Kopčanami na rázcestí do Gbelov stojí kríž z roku 1885. Podľa zakladateľského nápisu, vyrytého do telesa kríža, ho dali postaviť Jozef Ružička s manželkou Máriou, rod. Stanek. Bol opravený roku 2002 pravdepodobne miestnym poľovníckym združením. Neskôr ho polámal na kusy nešikovný vodič auta. V roku 2011 bol znovu opravený. Š. Vaculka uviedol, že kolízie kríža s autami boli časté a už pri oprave v roku 2002 ho preto presunuli o pár metrov smerom ku Kopčanom. Predchodcovia kríža sú zakreslení na mapách 1. a 2. vojenského mapovania Rakúsko-Uhorska, kríž existoval približne na tomto mieste nepretržite aspoň od 2. polovice 18. storočia.

 

KU CTI UKRIŽOVANÉHO

PÁNA NAŠEHO

JEŽIŠA KRISTA

 

KRÍŽ TENTO NECHALI VYSTAVIŤ

RUŽIČKA JOZEF

A MANŽELKA

MÁRIA ROD. STANEK

ROKU 1885

 

RENOVATUM A. D. 2002

AD HONOREM

SANCTI HUBERTI

 

Štefan Vaculka: Gbelské kríže, in: Gbelan 3/2012, Gbely, str. 7

Kamerové systémy