Gbely - kríž (1885) v chotári

Na ceste medzi Brodským a Kopčanami na rázcestí do Gbelov stojí kríž z roku 1885. Podľa zakladateľského nápisu, vyrytého do telesa kríža, ho dali postaviť Jozef Ružička s manželkou Máriou, rod. Stanek. Bol opravený roku 2002 pravdepodobne miestnym poľovníckym združením. Neskôr ho polámal na kusy nešikovný vodič auta. V roku 2011 bol znovu opravený. Š. Vaculka uviedol, že kolízie kríža s autami boli časté a už pri oprave v roku 2002 ho preto presunuli o pár metrov smerom ku Kopčanom. Predchodcovia kríža sú zakreslení na mapách 1. a 2. vojenského mapovania Rakúsko-Uhorska, kríž existoval približne na tomto mieste nepretržite aspoň od 2. polovice 18. storočia.

 

KU CTI UKRIŽOVANÉHO

PÁNA NAŠEHO

JEŽIŠA KRISTA

 

KRÍŽ TENTO NECHALI VYSTAVIŤ

RUŽIČKA JOZEF

A MANŽELKA

MÁRIA ROD. STANEK

ROKU 1885

 

RENOVATUM A. D. 2002

AD HONOREM

SANCTI HUBERTI

 

Štefan Vaculka: Gbelské kríže, in: Gbelan 3/2012, Gbely, str. 7

Gbely - dvojkríž (2014)
Gbely - kaplnka sv. Jána Nepomuckého (1871)
Gbely - kaplnka sv. Anny
Gbely - železný kríž v chotári
Gbely - kríž (po 1945) v chotári
Gbely - kaplnka sv. Huberta pri Adamove
Gbely - kríž (1857, 2012) v chotári
Gbely - Najsvätejšia Trojica (1893)
Gbely - sv. Mikuláš
Gbely - Panna Mária s ružencom (1893)
Gbely - Immaculata
Židovský cintorín, Gbely
Gbely - Kalvária a Krížová cesta
Gbely - liatinový kríž za mestom
Gbely - kríž U Šugara
Gbely - kríž U Grimandla
Gbely - kríž pri skládke
Gbely - kríž (2007) na cintoríne
Gbely - kríž (2002) v chotári
Gbely - kríž (2000) pred kostolom
Gbely - kríž (1989?) za mestom
Gbely - kríž (1912) v meste
Gbely - kríž (1905) na Petroveskej ulici
Gbely - kríž (1891) na ceste do Smolinského
Gbely - kríž (1891) na kraji mesta
Gbely - kríž (1883?) pri kostole
Gbely - kríž (1863) na Hurbanovej ulici
Gbely - sv. Jozef Robotník (2021)
Gbely - Obrázok U duba
Gbely - Obrázok na ceste do Smolinského
Kamerové systémy