Pri kostole je kamenný kríž zo zasklenou nikou a bez akýchkoľvek nápisov. Na Záhorí je ďalších päť architektonicky rovnakých krížov. Porovnaním s nimi sa dá povedať, že zasklenie niky nie je pôvodné a tiež, že na gbelskom kríži zaniklo pravdepodobne bohaté zdobenie pilastrov po bokoch niky. Ostatné kríže sú datované od roku 1869 do 1891. Najpríbuznejším z nich, hlavne použitím rovnakej sochy Krista, sa javí kríž pri Théberyho mlyne v Dojči. Ten je z roku 1883 a približne k tomuto letopočtu by sme mohli datovať aj kríž v Gbeloch.

Kamerové systémy