Gbely - kríž (1883?) pri kostole

Pri kostole je kamenný kríž zo zasklenou nikou a bez akýchkoľvek nápisov. Na Záhorí sa nachádza ďalších päť architektonicky rovnakých krížov. Porovnaním s nimi sa dá povedať, že zasklenie niky nie je pôvodné a tiež, že na gbelskom kríži zaniklo pravdepodobne bohaté zdobenie pilastrov po bokoch niky. Ostatné kríže sú datované od roku 1869 do 1891. Najpríbuznejším z nich, hlavne použitím rovnakej sochy Krista, sa javí kríž pri Théberyho mlyne v Dojči. Ten je z roku 1883 a približne k tomuto letopočtu by sme mohli datovať aj kríž v Gbeloch.
Kronika spomína pri kostole popri misijnom kríži z roku 1860 aj ďalší drevený kríž z roku 1857. Drevo naň daroval Imrich Hurban a na kríž osadili korpus Krista odloženého na fare. Korpus sa zachoval z iného dreveného kríža postaveného za stodolami ku Petrovej Vsi, ktorý zhorel. Nový kríž z roku 1857 pred kostolom však len nahradil starší drevený kríž od Michala Poláka, ktorý preložili za obec na križovatku poľnej cesty do obce Čáry.

Pamätná kniha obce Gbely (1943-1954), str. 43, 44;

Gbely - dvojkríž (2014)
Gbely - kaplnka sv. Jána Nepomuckého (1871)
Gbely - kaplnka sv. Anny
Gbely - železný kríž v chotári
Gbely - kríž (po 1945) v chotári
Gbely - kaplnka sv. Huberta pri Adamove
Gbely - kríž (1857, 2012) v chotári
Gbely - Najsvätejšia Trojica (1893)
Gbely - sv. Mikuláš
Gbely - Panna Mária s ružencom (1893)
Gbely - Immaculata
Židovský cintorín, Gbely
Gbely - Kalvária a Krížová cesta
Gbely - liatinový kríž za mestom
Gbely - kríž U Šugara
Gbely - kríž U Grimandla
Gbely - kríž pri skládke
Gbely - kríž (2007) na cintoríne
Gbely - kríž (2002) v chotári
Gbely - kríž (2000) pred kostolom
Gbely - kríž (1989?) za mestom
Gbely - kríž (1912) v meste
Gbely - kríž (1905) na Petroveskej ulici
Gbely - kríž (1891) na ceste do Smolinského
Gbely - kríž (1891) na kraji mesta
Gbely - kríž (1885) v chotári
Gbely - kríž (1863) na Hurbanovej ulici
Gbely - sv. Jozef Robotník (2021)
Gbely - Obrázok U duba
Gbely - Obrázok na ceste do Smolinského
Kamerové systémy