V parčíku pri kruhovej križovatke je vysoký kamenný kríž asi z roku 1863. Letopočet je zaznamenaný rímskymi číslicami na záver zakladateľského nápisu, ktorý je už čiastočne nečitateľný. Kríž bol do tohto priestoru presunutý z Naftárskej ulice. Stával asi o dvesto metrov ďalej bližšie k železnici a bol pravdepodobne postavený na mieste staršieho kríža, ktorý je zakreslený na mape 2. vojenského mapovania Rakúsko-Uhorska. V tej dobe to bolo ešte mimo intravilánu.

 

PAMATKA TVOJA

Z POKOLENIA NA POKOLE

NIE ŽALM  101. V. 13.

NA PAMATKU WELKEHO PÁDU

KU CTI UKRIŽOVANÉHO

NÁBOŽNE P???????

?????????????

MDCCCLXIII

Kamerové systémy