Gbely - kríž (1863) na Hurbanovej ulici

Podľa kroniky dal Jakub Martinkovič, roľník z Dobrej Vody, v roku 1863 postaviť kamenný kríž pri Konopniskách. V tom čase to bolo hneď za intravilánom obce, neďaleko dnešného umiestnenia kríža. Postavený bol pravdepodobne ale na mieste staršieho kríža, ktorý podľa mapy jestvoval prinajmenšom od 2. polovice 18. storočia. Kríž dnes stojí v parčíku pred domom kultúry. Na kamennej tabuľke je čiastočne čitateľný zakladateľský nápis so spomenutým letopočtom v tvare rímskych číslic. V roku 2022 kríž zrenovoval Martin Horinka.

 

PAMATKA TVOJA
Z POKOLENIA NA POKOLE
NIE ŽALM  101. V. 13.
NA PAMATKU WELKEHO PÁDU
KU CTI UKRIŽOVANÉHO
NÁBOŽNE P???????
?????????????
MDCCCLXIII

Pamätná kniha obce Gbely (1943-1954), str. 44

Gbely - dvojkríž (2014)
Gbely - kaplnka sv. Jána Nepomuckého (1871)
Gbely - kaplnka sv. Anny
Gbely - železný kríž v chotári
Gbely - kríž (po 1945) v chotári
Gbely - kaplnka sv. Huberta pri Adamove
Gbely - kríž (1857, 2012) v chotári
Gbely - Najsvätejšia Trojica (1893)
Gbely - sv. Mikuláš
Gbely - Panna Mária s ružencom (1893)
Gbely - Immaculata
Židovský cintorín, Gbely
Gbely - Kalvária a Krížová cesta
Gbely - liatinový kríž za mestom
Gbely - kríž U Šugara
Gbely - kríž U Grimandla
Gbely - kríž pri skládke
Gbely - kríž (2007) na cintoríne
Gbely - kríž (2002) v chotári
Gbely - kríž (2000) pred kostolom
Gbely - kríž (1989?) za mestom
Gbely - kríž (1912) v meste
Gbely - kríž (1905) na Petroveskej ulici
Gbely - kríž (1891) na ceste do Smolinského
Gbely - kríž (1891) na kraji mesta
Gbely - kríž (1885) v chotári
Gbely - kríž (1883?) pri kostole
Gbely - sv. Jozef Robotník (2021)
Gbely - Obrázok U duba
Gbely - Obrázok na ceste do Smolinského
Kamerové systémy