Gbely - kríž (1863) na Hurbanovej ulici

Podľa kroniky dal Jakub Martinkovič, roľník z Dobrej Vody, v roku 1863 postaviť kamenný kríž pri Konopniskách. V tom čase to bolo hneď za intravilánom obce, neďaleko dnešného umiestnenia kríža. Postavený bol pravdepodobne ale na mieste staršieho kríža, ktorý podľa mapy jestvoval prinajmenšom od 2. polovice 18. storočia. Kríž dnes stojí v parčíku pred domom kultúry. Na kamennej tabuľke je čiastočne čitateľný zakladateľský nápis so spomenutým letopočtom v tvare rímskych číslic. V roku 2022 kríž zrenovoval Martin Horinka.

 

PAMATKA TVOJA
Z POKOLENIA NA POKOLE
NIE ŽALM  101. V. 13.
NA PAMATKU WELKEHO PÁDU
KU CTI UKRIŽOVANÉHO
NÁBOŽNE P???????
?????????????
MDCCCLXIII

Pamätná kniha obce Gbely (1943-1954), str. 44

Kamerové systémy