Gbely - kríž (1857, 2012) v chotári

Za areálom družstva pri poľnej ceste smerom do Petrovej Vsi stával drevený kríž od rodiny Ševčíkovej. Okolo roku 2006 bol nahradený liatinovým krížom, druhotne premiestneným z miestneho cintorína. V roku 2012 rodina Pechová dala na jeho miesto umiestniť iný liatinový kríž na nízkom betónovom podstavci. Kríž bol asi tiež druhotne prenesený z cintorína. Na liatinovej kartuši je zakladateľský nápis s presným dátumom, najskôr vysviacky kríža. Pod kríž dali jeho zakladatelia umiestniť tabuľku s vyzváraným nápisom, ktorý sa hádam vzťahuje na zakladateľov prvého kríža, ktorý stál na tomto mieste. Podľa neho prvý kríž na tomto mieste dali postaviť Pavol a Katarína Ružička.

Ku cti a sláve Božej

rod. Pechová

30. 6. 2012

 

VENOVALI

PAVOL, KATARÍNA

RUŽIČKA

R. P. 1857

 

Štefan Vaculka: Doplňme si kríže, in: Gbelan 4/2012, str. 12

Gbely - dvojkríž (2014)
Gbely - kaplnka sv. Jána Nepomuckého (1871)
Gbely - kaplnka sv. Anny
Gbely - železný kríž v chotári
Gbely - kríž (po 1945) v chotári
Gbely - kaplnka sv. Huberta pri Adamove
Gbely - sv. Jozef Robotník (2021)
Gbely - Najsvätejšia Trojica (1893)
Gbely - sv. Mikuláš
Gbely - Panna Mária s ružencom (1893)
Gbely - Immaculata
Židovský cintorín, Gbely
Gbely - Kalvária a Krížová cesta
Gbely - liatinový kríž za mestom
Gbely - kríž U Šugara
Gbely - Obrázok U duba
Gbely - kríž U Grimandla
Gbely - kríž pri skládke
Gbely - kríž (2007) na cintoríne
Gbely - kríž (2002) v chotári
Gbely - kríž (2000) pred kostolom
Gbely - kríž (1989?) za mestom
Gbely - liatinový kríž (1914) za Panskou sýpkou
Gbely - kríž (1912) v meste
Gbely - kríž (1905) na Petroveskej ulici
Gbely - kríž (1891) na ceste do Smolinského
Gbely - kríž (1891) na kraji mesta
Gbely - kríž (1885) v chotári
Gbely - kríž (1883?) pri kostole
Gbely - kríž (1863) na Hurbanovej ulici
Obrázok - Gbely, cesta do Smolinského

Kamerové systémy