Gbely - kríž (1857, 2012) v chotári

Za areálom družstva pri poľnej ceste smerom do Petrovej Vsi stával drevený kríž od rodiny Ševčíkovej. Okolo roku 2006 bol nahradený liatinovým krížom, druhotne premiestneným z miestneho cintorína. V roku 2012 rodina Pechová dala na jeho miesto umiestniť iný liatinový kríž na nízkom betónovom podstavci. Kríž bol asi tiež druhotne prenesený z cintorína. Na liatinovej kartuši je zakladateľský nápis s presným dátumom, najskôr vysviacky kríža. Pod kríž dali jeho zakladatelia umiestniť tabuľku s vyzváraným nápisom, ktorý sa hádam vzťahuje na zakladateľov prvého kríža, ktorý stál na tomto mieste. Podľa neho prvý kríž na tomto mieste dali postaviť Pavol a Katarína Ružička.

Ku cti a sláve Božej

rod. Pechová

30. 6. 2012

 

VENOVALI

PAVOL, KATARÍNA

RUŽIČKA

R. P. 1857

 

Štefan Vaculka: Doplňme si kríže, in: Gbelan 4/2012, str. 12

Kamerové systémy