Gbely - dvojkríž (2014)

Zakladateľom dreveného cyrilometodského dvojkríža nad mestom Gbely na Ostrom vrchu bolo športové bežecké združenie Gbelskí strýci. Jeho najznámejšou osobnosťou je bývalý minister poľnohospodárstva Miroslav Jureňa. Dvojkríž bol posvätený 14. júna 2014 kňazom Lukášom Šlosárom. Na kríži je vyrytý názov donora Gbelskí strýci a tiež roky príchodu a 1150-teho výročia príchodu Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu. Pôvodným zámerom bolo popri kríži aj postaviť rozhľadňu v podobe bašty. Na vrchu pravdepodobne v minulosti stála strážna veža, lokalitu pod vrchom volajú Pod baštou.

Pavol Mihál: Slávnosť vysvätenia Cyrilo-Metodského dvojkríža, in: Holíčan 13/2014, str. 7

Gbely - kaplnka sv. Jána Nepomuckého (1871)
Gbely - kaplnka sv. Anny
Gbely - železný kríž v chotári
Gbely - kríž (po 1945) v chotári
Gbely - kaplnka sv. Huberta pri Adamove
Gbely - kríž (1857, 2012) v chotári
Gbely - Najsvätejšia Trojica (1893)
Gbely - sv. Mikuláš
Gbely - Panna Mária s ružencom (1893)
Gbely - Immaculata
Židovský cintorín, Gbely
Gbely - Kalvária a Krížová cesta
Gbely - liatinový kríž za mestom
Gbely - kríž U Šugara
Gbely - kríž U Grimandla
Gbely - kríž pri skládke
Gbely - kríž (2007) na cintoríne
Gbely - kríž (2002) v chotári
Gbely - kríž (2000) pred kostolom
Gbely - kríž (1989?) za mestom
Gbely - kríž (1912) v meste
Gbely - kríž (1905) na Petroveskej ulici
Gbely - kríž (1891) na ceste do Smolinského
Gbely - kríž (1891) na kraji mesta
Gbely - kríž (1885) v chotári
Gbely - kríž (1883?) pri kostole
Gbely - kríž (1863) na Hurbanovej ulici
Gbely - sv. Jozef Robotník (2021)
Gbely - Obrázok U duba
Gbely - Obrázok na ceste do Smolinského
Kamerové systémy