Gbely - dvojkríž (2014)

Zakladateľom dreveného cyrilometodského dvojkríža nad mestom Gbely na Ostrom vrchu bolo športové bežecké združenie Gbelskí strýci. Jeho najznámejšou osobnosťou je bývalý minister poľnohospodárstva Miroslav Jureňa. Dvojkríž bol posvätený 14. júna 2014 kňazom Lukášom Šlosárom. Na kríži je vyrytý názov donora Gbelskí strýci a tiež roky príchodu a 1150-teho výročia príchodu Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu. Pôvodným zámerom bolo popri kríži aj postaviť rozhľadňu v podobe bašty. Na vrchu pravdepodobne v minulosti stála strážna veža, lokalitu pod vrchom volajú Pod baštou.

Pavol Mihál: Slávnosť vysvätenia Cyrilo-Metodského dvojkríža, in: Holíčan 13/2014, str. 7

Kamerové systémy