Na hranici s radošovským chotárom pred chropovským družstvom je kamenný kríž z roku 1948, ako o tom svedčí zakladateľský nápis vyrytý do podstavca. Dali ho postaviť chropovskí farníci z vďaky za prežitie vojnových útrap. Kríž nie je signovaný, ale masívna oblúkovite prehnutá rímsa naznačuje, že je dielom K. Tesara z Chropova.

 

NA POĎAKOVANIE

ZA OCHRANU BOŽIU

POČAS PRECHODU

FRONTU V ROKU 1945

NA ČESŤ

A SLÁVU BOŽIU

POSTAVILI

16. V. ROKU PÁNA 1948

CHROPOVSKÍ VERIACI.

Kamerové systémy