Chropov - kríž (1948) pred družstvom

Na hranici s radošovským chotárom pred chropovským družstvom je kamenný kríž z roku 1948, ako o tom svedčí zakladateľský nápis vyrytý do podstavca. Dali ho postaviť chropovskí farníci z vďaky za prežitie vojnových útrap. Kríž nie je signovaný, ale masívna oblúkovite prehnutá rímsa naznačuje, že je dielom K. Tesara z Chropova.

 

NA POĎAKOVANIE

ZA OCHRANU BOŽIU

POČAS PRECHODU

FRONTU V ROKU 1945

NA ČESŤ

A SLÁVU BOŽIU

POSTAVILI

16. V. ROKU PÁNA 1948

CHROPOVSKÍ VERIACI.

Chropov - zničený kríž nad obcou
Chropov - Krížová cesta
Chropov - sv. Ján Nepomucký (po 1925)
Židovský cintorín, Chropov
Chropov - Obrázok na južnom konci obce
Chropov - Obrázok na severozápadnom konci obce
Chropov - Obrázok na ceste do vinohradov
Chropov - drevený kríž v obci
Chropov - kríž (1968) pred kostolom
Chropov - kríž (1897) v obci
Chropov - kríž (1890) na cintoríne
Kamerové systémy