Chropov - zničený kríž nad obcou
Chropov - Krížová cesta
Chropov - sv. Ján Nepomucký (po 1925)
Židovský cintorín, Chropov
Chropov - Obrázok na južnom konci obce
Chropov - Obrázok na severozápadnom konci obce
Chropov - Obrázok na ceste do vinohradov
Chropov - kríž (1968) pred kostolom
Chropov - kríž (1948) pred družstvom
Chropov - kríž (1897) v obci
Chropov - kríž (1890) na cintoríne
Kamerové systémy