V poli na juh od obce je liatinový kríž na kamennom alebo murovanom podstavci. Poľná cesta do Kútov, ktorá pri ňom viedla, je už zoraná. V nápisovej kartuši boli asi dva nápisy farbou, ktoré sa prekrývali. Dnes sú nečitateľné. 

Podľa K. Palkoviča dala kríž postaviť rodina Martina Michálka a na kríži býval nasledovný nápis zakladateľov:  Na česť a chválu Božiu venovali Martin Michálek a jeho família.

 

Konštantín Palkovič: Obec Brodské, 1999, str. 161

Kamerové systémy