Brodské - liatinový kríž v poli

V poli na juh od obce je liatinový kríž na kamennom alebo murovanom podstavci. Poľná cesta do Kútov, ktorá pri ňom viedla, je už zoraná. V nápisovej kartuši boli asi dva nápisy farbou, ktoré sa prekrývali. Dnes sú nečitateľné. 

Podľa K. Palkoviča dala kríž postaviť rodina Martina Michálka a na kríži býval nasledovný nápis zakladateľov:  Na česť a chválu Božiu venovali Martin Michálek a jeho família.

 

Konštantín Palkovič: Obec Brodské, 1999, str. 161

Brodské - drevený kríž v poli
Brodské - sv. Ján Nepomucký
Brodské - kaplnka Panny Márie Bolestnej
Brodské - sv. Vendelín (1907)
Brodské - sv. Florián (1907)
Židovský cintorín, Brodské
Brodské - Pieta s krížom (1908)
Brodské - Božia muka za družstvom
Brodské - Božia muka na Záhumní
Brodské - kamenný kríž v poli
Brodské - drevený kríž pri nadjazde
Brodské - misijný kríž
Brodské - kríž (1910) za obcou
Brodské - kríž (1909) za obcou
Brodské - kríž (1907) v obci
Brodské - kríž (1906) v chotári
Brodské - kríž (1892) na cintoríne
Brodské - kríž (1869) pri kostole
Kamerové systémy