Brodské - kríž (1909) za obcou

Za obcou pri ceste povedľa železničnej trate do Kútov je v kovanej ohrádke kamenný kríž z roku 1909. Zakladateľský nápis je vytesaný na zadnej strane. Podľa neho kríž dali postaviť Michal a Helena Banovič. Pod reliéfom Panny Márie je modlitebný verš.

 

Ježišu synu Boha večného

smiluj se nad nami!

 

Na památku venovali

MICHAL a HELENA

BANOVIC

L. P. 1909.

 

Brodské - drevený kríž v poli
Brodské - sv. Ján Nepomucký
Brodské - kaplnka Panny Márie Bolestnej
Brodské - sv. Vendelín (1907)
Brodské - sv. Florián (1907)
Židovský cintorín, Brodské
Brodské - Pieta s krížom (1908)
Brodské - Božia muka za družstvom
Brodské - Božia muka na Záhumní
Brodské - liatinový kríž v poli
Brodské - kamenný kríž v poli
Brodské - drevený kríž pri nadjazde
Brodské - misijný kríž
Brodské - kríž (1910) za obcou
Brodské - kríž (1907) v obci
Brodské - kríž (1906) v chotári
Brodské - kríž (1892) na cintoríne
Brodské - kríž (1869) pri kostole
Kamerové systémy