Brodské - kríž (1909) za obcou

Za obcou pri ceste povedľa železničnej trate do Kútov je v kovanej ohrádke kamenný kríž z roku 1909. Zakladateľský nápis je vytesaný na zadnej strane. Podľa neho kríž dali postaviť Michal a Helena Banovič. Pod reliéfom Panny Márie je modlitebný verš.

 

Ježišu synu Boha večného

smiluj se nad nami!

 

Na památku venovali

MICHAL a HELENA

BANOVIC

L. P. 1909.

 

Kamerové systémy