Brodské - kríž (1907) v obci

Na juhozápadnom konci obce je kríž s vytesaným zakladateľským nápisom na zadnej strane, podľa ktorého ho dala postaviť obec v roku 1907. Nad reliéfom Panny Márie je modlitebný verš. Výrobca kríža je signovaný na nosnom kubuse (ŠTÁBLA, Hodonín.).

 

Postaven
nákladem obce
1907. 

 

Ježišu synu Boha večného

smiluj sa nad nami

 

 

Brodské - drevený kríž v poli
Brodské - sv. Ján Nepomucký
Brodské - kaplnka Panny Márie Bolestnej
Brodské - sv. Vendelín (1907)
Brodské - sv. Florián (1907)
Židovský cintorín, Brodské
Brodské - Pieta s krížom (1908)
Brodské - Božia muka za družstvom
Brodské - Božia muka na Záhumní
Brodské - liatinový kríž v poli
Brodské - kamenný kríž v poli
Brodské - drevený kríž pri nadjazde
Brodské - misijný kríž
Brodské - kríž (1910) za obcou
Brodské - kríž (1909) za obcou
Brodské - kríž (1906) v chotári
Brodské - kríž (1892) na cintoríne
Brodské - kríž (1869) pri kostole
Kamerové systémy