Brodské - kríž (1907) v obci

Na juhozápadnom konci obce je kríž s vytesaným zakladateľským nápisom na zadnej strane, podľa ktorého ho dala postaviť obec v roku 1907. Nad reliéfom Panny Márie je modlitebný verš. Výrobca kríža je signovaný na nosnom kubuse (ŠTÁBLA, Hodonín.).

 

Postaven
nákladem obce
1907. 

 

Ježišu synu Boha večného

smiluj sa nad nami

 

 

Kamerové systémy