Brodské - kamenný kríž v poli

Pri zaniknutej poľnej ceste do Kútov stojí kamenný kríž bez nápisov. K. Palkovič o ňom napísal, že ho po zoraní cesty odstránili, kedy ho opätovne vztýčili nevieme. Jeho pôvodnejšie miesto však bolo možno až za kanálom bližšie ku Kútom. Má barokizujúci výzor a pôsobí vzhľadom na početnejšie volúty vo výzdobe v našom regióne pomerne originálne. Po tabuľke s nápisom zostali len dierky na podstavci.

 

Konštantín Palkovič: Obec Brodské, 1999, str. 161

 

Kamerové systémy