Brodské - kamenný kríž v poli

Pri zaniknutej poľnej ceste do Kútov stojí kamenný kríž bez nápisov. K. Palkovič o ňom napísal, že ho po zoraní cesty odstránili, kedy ho opätovne vztýčili nevieme. Jeho pôvodnejšie miesto však bolo možno až za kanálom bližšie ku Kútom. Má barokizujúci výzor a pôsobí vzhľadom na početnejšie volúty vo výzdobe v našom regióne pomerne originálne. Po tabuľke s nápisom zostali len dierky na podstavci.

 

Konštantín Palkovič: Obec Brodské, 1999, str. 161

 

Brodské - drevený kríž v poli
Brodské - sv. Ján Nepomucký
Brodské - kaplnka Panny Márie Bolestnej
Brodské - sv. Vendelín (1907)
Brodské - sv. Florián (1907)
Židovský cintorín, Brodské
Brodské - Pieta s krížom (1908)
Brodské - Božia muka za družstvom
Brodské - Božia muka na Záhumní
Brodské - liatinový kríž v poli
Brodské - drevený kríž pri nadjazde
Brodské - misijný kríž
Brodské - kríž (1910) za obcou
Brodské - kríž (1909) za obcou
Brodské - kríž (1907) v obci
Brodské - kríž (1906) v chotári
Brodské - kríž (1892) na cintoríne
Brodské - kríž (1869) pri kostole
Kamerové systémy