Stráže - liatinový kríž na petroveskej ceste

V chotári obce pri ceste do Petrovej Vsi je liatinový kríž na kamennom podstavci. Podľa mapy existoval už v 2. polovici 19. storočia. Je bez nápisov.

Kamerové systémy