V chotári obce pri ceste do Petrovej Vsi je drobný liatinový kríž na cementovom podstavci. Podľa čiastočne poškodenej tabuľky na tomto mieste tragicky zahynul Ernest Komorník v roku 1950.

 

Tu tragicky zahynul

ERNEST

KOMORNÍK

??? 1950.

Kamerové systémy