Stráže - kríž na cintoríne

Na príkostolnom cintoríne je ústredný kamenný kríž zo začiatku 20. storočia. Je dielom Štáblu z Hodonína, ktorého signatúra sa zachovala na nosnom kubuse v nemeckej transkripcii (Stabla Göding). Do telesa kríža je vytesaný biblický citát.

 

JA SOM VZKRIESENIE

A ŽIVOT

KTO VERÍ VO MŇA,

BUDE ŽIŤ

AJ KEĎ ZOMREL.

         Ev. sv. Jána 11. 25.

Kamerové systémy