Stráže - kríž (1915) v chotári

Za obcou pri ceste ku bývalej tehelni je kamenný kríž ojedinelého tvaru z roku 1915. Podľa zakladateľskej tabuľky ho dali postaviť manželia Konštantín Havlíček a Rozália, rod. Bobot. Drobný údaj o rodine uviedla E. Ovečková. Konštantín Havlíček, prezývaný Štancek a Rozália boli bezdetní manželia. Kríž dali postaviť na svojej roli.

 

Ježiši tichý a pokorný srdcom;

sprav srdca naše podla srdca svojho.

Na památku dali postavit;

Havličšek Konštantin

a jeho manželka

Rozalia rod. Bobot,

roku 1915.

 

Elena Ovečková: V šírom poli kríž..., in: Hlásnik – Spravodaj Mestského úradu Šaštín-Stráže 6/2006, str. 4

Kamerové systémy