Stráže - kríž (1910) v obci

Na hlavnej ceste prechádzajúcej obcou je v kovanej ohrádke kamenný kríž z roku 1910. Nad reliéfom Panny Márie je priamo do telesa kríža vytesaný modlitebný verš a zakladateľský nápis je vytesaný do nosného kubusu. Podľa neho dali kríž postaviť manželia Mikuláš Božek a Mária, rod. Konečná. Na prelome rokov 2010 a 2011 bol kríž opravený a natretý. Ešte pred touto opravou bol kríž aspoň raz obnovený, o čom svedčil nápis farbou na nosnom kubuse zboku, z ktorého bolo zreteľné len slovo Obnovil a nasledujúce meno sa už nedalo prečítať.

 

Klaňáme sa Tebe

Pane Ježiši Kriste

a dobrorečíme Tebe

lebo si skrze

svatý križ tvoj

celý svet vykúpil.

 

Ku cti a chvále Boží,

nechali postaviti manželé

Mikuláš Božek

a jeho manželka

Marie rodená Konečná.

R: 1910

Kamerové systémy