Za obcou pri ceste do Petrovej Vsi je železný kríž z novšej doby s veľkým korpusom Krista a so strieškou. Na prvý pohľad pripomína kríž z dreva. Je na ňom pripevnená zakladateľská liatinová tabuľka, ktorá sa zachovala z pôvodnejšieho kríža z roku 1879, o ktorom nevieme, ako vyzeral. Podľa nápisu na tabuľke dali starší kríž postaviť manželia Martin Blažek a Helena, rod. Míhal.

 

Křiž tento

vistavit nechali,

bohabojní manželé,

MARTIN BLAŽSEK a jeho

manželka HELENA rodena MÍHAL,

ku cťi, a chvále našeho

Vikupitela Ježiša krista.

Roku 1879.

Kamerové systémy