Stráže - kríž (1877, 1941) na petroveskej ceste

V chotári obce pri ceste do Petrovej Vsi je kameninový kríž v granitovej úprave z roku 1941. Podľa zakladateľskej tabuľky bol kríž znovupostavený Zuzanou Mihálovou, rod. Komornou a jej synmi. Z tejto doby je aj tabuľa, podľa ktorej starší kríž dali postaviť manželia Martin Komorný a Terézia, rod. Žáková, v roku 1877. Do akej miery tabuľa rešpektovala nápis na pôvodnom kríži nevieme, predpokladáme, ž kríž z roku 1941 by mohol napodobňovať tvary staršieho.

 

POSTOJ TU ČLOVEČE

POZRI SA NA MŇA,

ČO TVOJE HRIECHY

ZROBILY ZO MŇA!

 

KU CTI A CHVÁLE BOŽEJ

ZALOŽILI TÚTO FUNDÁCIU

MARTIN KOMORNÝ

A JEHO MANŽELKA

TEREZIA R. ŽÁKOVÁ

ROKU 1877.

 

TENTO KRÍŽ ZNOVA DALI POSTAVIŤ

ZUZANA MIHÁLOVÁ R. KOMORNÁ

A JEJ SYNOVIA

 

ROKU 1941.

Ďalšie sakrálne pamiatky v katastri obce:

Stráže - kaplnka sv. Alojza
Stráže - kaplnka sv. Jána Nepomuckého
Šaštín - kaplnka Panny Márie (1873)
Stráže - sv. Florián (1777)
Stráže - Pieta (1736)
Šaštín - Pieta (1883)
Šaštín - sv. Róchus (1895)
Šaštín - Najsvätejšia Trojica (1820)
Šaštín - sv. Vendelín (1924)
Šaštín - sv. Florián (1906)
Šaštín - Immaculata
Židovský cintorín, Šaštín
Šaštín - kaplnka so sv. Jánom Nepomuckým
Šaštín - kaplnka Sedembolestnej Panny Márie
Stráže - Kalvária s Krížovou cestou
Šaštín - Kalvária s Krížovou cestou
Šaštín - krížik pri šibenici
Šaštín - krížiky v háji za kaplnkou
Šaštín - železný kríž pri bazilike
Šaštín - kríž pri Zváčovom mlyne
Šaštín - krížik na ceste k Láseku
Šaštín - kríž na cintoríne
Šaštín - kríž (1995) pri bazilike
Šaštín - Obrázok v Gazarke pri jazere
Šaštín - kríž (1876) za mestom
Šaštín - kríž (1873) za mestom
Šaštín - Obrázok sv. Jozefa v Gazarke
Šaštín - kríž v chotári
Šaštín - kríž v Gazarke
Šaštín - kríž pri kostole
Stráže - kríž na senickej ceste
Stráže - liatinový kríž v obci
Stráže - liatinový kríž na petroveskej ceste
Stráže - drevený kríž v obci
Stráže - kríž na cintoríne
Stráže - kríž (po 1950) na petroveskej ceste
Stráže - kríž (1915) v chotári
Stráže - kríž (1910) v obci
Stráže - kríž (1879) za obcou
Stráže - kríž (1813) pri mlyne Bobogdány
Kamerové systémy