Stráže - kríž (1877, 1941) na petroveskej ceste

V chotári obce pri ceste do Petrovej Vsi je kameninový kríž v granitovej úprave z roku 1941. Podľa zakladateľskej tabuľky bol kríž znovupostavený Zuzanou Mihálovou, rod. Komornou a jej synmi. Z tejto doby je aj tabuľa, podľa ktorej starší kríž dali postaviť manželia Martin Komorný a Terézia, rod. Žáková, v roku 1877. Do akej miery tabuľa rešpektovala nápis na pôvodnom kríži nevieme, predpokladáme, ž kríž z roku 1941 by mohol napodobňovať tvary staršieho.

 

POSTOJ TU ČLOVEČE

POZRI SA NA MŇA,

ČO TVOJE HRIECHY

ZROBILY ZO MŇA!

 

KU CTI A CHVÁLE BOŽEJ

ZALOŽILI TÚTO FUNDÁCIU

MARTIN KOMORNÝ

A JEHO MANŽELKA

TEREZIA R. ŽÁKOVÁ

ROKU 1877.

 

TENTO KRÍŽ ZNOVA DALI POSTAVIŤ

ZUZANA MIHÁLOVÁ R. KOMORNÁ

A JEJ SYNOVIA

 

ROKU 1941.

Kamerové systémy