Stráže - kríž (1813) pri mlyne Bobogdány

V chotári obce pri ceste do Senice pred mlynom Bobogdány je pylónový kamenný kríž z roku 1813. Letopočet je vyrytý na nosnom kubuse.

Kamerové systémy