Štefanov - primicijný kríž (2013)

Novokňaz Marián Lukáč zo Štefanova slúžil primičnú omšu v rodisku 23. júna 2013. Pri príležitosti primícií bol pred rodným domom kňaza postavený drevený kríž od najbližšej rodiny ako vyjadrenie vďaky bohu a rodákom. Je na ňom biblické motto z Evanjelia podľa Marka.

(JK): Primície – slávnosť po 44 rokoch, in: ŠTEFANOVinky 1/2013, str. 1

Kamerové systémy