Štefanov - primicijný kríž (2013)

Novokňaz Marián Lukáč zo Štefanova slúžil primičnú omšu v rodisku 23. júna 2013. Pri príležitosti primícií bol pred rodným domom kňaza postavený drevený kríž od najbližšej rodiny ako vyjadrenie vďaky bohu a rodákom. Je na ňom biblické motto z Evanjelia podľa Marka.

(JK): Primície – slávnosť po 44 rokoch, in: ŠTEFANOVinky 1/2013, str. 1

Štefanov - sv. Ján Nepomucký
Štefanov - Ježiš Kristus
Štefanov - Obrázok sv. Izidora
Štefanov - Obrázok na družstve
Štefanov - Božia muka nad obcou
Štefanov - kaplnka so sv. Floriánom
Štefanov - kamenná Kalvária (1921)
Štefanov - liatinový kríž v chotari
Štefanov - Obrázok U duba
Štefanov - misijný kríž
Štefanov - kríž (1945) v chotári
Štefanov - kríž (1928) v poli
Štefanov - kríž (1928) pri Starej Myjave
Štefanov - kríž (1916) na kraji obce
Štefanov - kríž (1914) v obci
Štefanov - kríž (1905) v chotári
Štefanov - kríž (1894) na kraji obce
Štefanov - kríž (1879) pred kostolom
Kamerové systémy