Štefanov - misijný kríž

Na fasáde kostola v obci je pripevnený jednoduchý misijný kríž z drevených latiek. Terajší vztýčili po posledných misiách pátrov verbistov v roku 2010. Nahradili ním rovnaký kríž pochádzajúci asi z predchádzajúcich misií z roku 1932. Na kríži je okrem týchto dvoch letopočtov zaznamenaný ešte jeden skorší 1902. Na novom kríži je pripevnený plastový hárok s modlitbou a na staršom bol zarámovaný a zasklený papierový hárok s textom misijného charakteru.

Kamerové systémy