Štefanov - misijný kríž

Na fasáde kostola v obci je pripevnený jednoduchý misijný kríž z drevených latiek. Terajší vztýčili po posledných misiách pátrov verbistov v roku 2010. Nahradili ním rovnaký kríž pochádzajúci asi z predchádzajúcich misií z roku 1932. Na kríži je okrem týchto dvoch letopočtov zaznamenaný ešte jeden skorší 1902. Na novom kríži je pripevnený plastový hárok s modlitbou a na staršom bol zarámovaný a zasklený papierový hárok s textom misijného charakteru.

Štefanov - sv. Ján Nepomucký
Štefanov - Ježiš Kristus
Štefanov - Obrázok sv. Izidora
Štefanov - Obrázok na družstve
Štefanov - primicijný kríž (2013)
Štefanov - Božia muka nad obcou
Štefanov - kaplnka so sv. Floriánom
Štefanov - kamenná Kalvária (1921)
Štefanov - Obrázok U duba
Štefanov - liatinový kríž v chotari
Štefanov - kríž (1945) v chotári
Štefanov - kríž (1928) v poli
Štefanov - kríž (1928) pri Starej Myjave
Štefanov - kríž (1916) na kraji obce
Štefanov - kríž (1914) v obci
Štefanov - kríž (1905) v chotári
Štefanov - kríž (1894) na kraji obce
Štefanov - kríž (1879) pred kostolom

Kamerové systémy