Štefanov - kríž (1945) v chotári

Pri ceste do Unína neďaleko opusteného hospodárskeho dvora je murovaný kríž z roku 1945. Na podstavci sú vyryté mená jeho zakladateľov, ktorými boli dva pravdepodobne manželské páry; Pavel Vrba s Helenou a Valent Martinkovič s Valériou. Na kríži je železná ružica, ktorá zostala po niekdajšom držiaku lampy.

 

V tomto znaku zvíťazíš -


V
RBA PAVEL a HELENA

MARTINKOVIČ VALENT a VALERIA

 

1945

Štefanov - sv. Ján Nepomucký
Štefanov - Ježiš Kristus
Štefanov - Obrázok sv. Izidora
Štefanov - Obrázok na družstve
Štefanov - primicijný kríž (2013)
Štefanov - Božia muka nad obcou
Štefanov - kaplnka so sv. Floriánom
Štefanov - kamenná Kalvária (1921)
Štefanov - liatinový kríž v chotari
Štefanov - Obrázok U duba
Štefanov - misijný kríž
Štefanov - kríž (1928) v poli
Štefanov - kríž (1928) pri Starej Myjave
Štefanov - kríž (1916) na kraji obce
Štefanov - kríž (1914) v obci
Štefanov - kríž (1905) v chotári
Štefanov - kríž (1894) na kraji obce
Štefanov - kríž (1879) pred kostolom
Kamerové systémy