Štefanov - kríž (1945) v chotári

Pri ceste do Unína neďaleko opusteného hospodárskeho dvora je murovaný kríž z roku 1945. Na podstavci sú vyryté mená jeho zakladateľov, ktorými boli dva pravdepodobne manželské páry; Pavel Vrba s Helenou a Valent Martinkovič s Valériou. Na kríži je železná ružica, ktorá zostala po niekdajšom držiaku lampy.

 

V tomto znaku zvíťazíš -


V
RBA PAVEL a HELENA

MARTINKOVIČ VALENT a VALERIA

 

1945

Kamerové systémy