Štefanov - kríž (1928) v poli

V chotári obce je kamenný kríž z roku 1928. Podľa zakladateľskej tabuľky dali kríž postaviť manželia Viktor Macek s Katarínou, rod. Križanek. Z bočnej strany je signatúra kamenára (Jeništa, Bystřice p. H.). Kríž je v poli pod osamelým stromom, ale v dobe vzniku viedla popri ňom cesta do Letničia.

 

Ku cti a chvále Boží

dali vystaviť manželé

VIKTOR MACEK a KATERINA

ROD. KRIŽANEK.

L. P. 1928.

Štefanov - sv. Ján Nepomucký
Štefanov - Ježiš Kristus
Štefanov - Obrázok sv. Izidora
Štefanov - Obrázok na družstve
Štefanov - primicijný kríž (2013)
Štefanov - Božia muka nad obcou
Štefanov - kaplnka so sv. Floriánom
Štefanov - kamenná Kalvária (1921)
Štefanov - liatinový kríž v chotari
Štefanov - Obrázok U duba
Štefanov - misijný kríž
Štefanov - kríž (1945) v chotári
Štefanov - kríž (1928) pri Starej Myjave
Štefanov - kríž (1916) na kraji obce
Štefanov - kríž (1914) v obci
Štefanov - kríž (1905) v chotári
Štefanov - kríž (1894) na kraji obce
Štefanov - kríž (1879) pred kostolom
Kamerové systémy