Štefanov - kríž (1928) v poli

V chotári obce je kamenný kríž z roku 1928. Podľa zakladateľskej tabuľky dali kríž postaviť manželia Viktor Macek s Katarínou, rod. Križanek. Z bočnej strany je signatúra kamenára (Jeništa, Bystřice p. H.). Kríž je v poli pod osamelým stromom, ale v dobe vzniku viedla popri ňom cesta do Letničia.

 

Ku cti a chvále Boží

dali vystaviť manželé

VIKTOR MACEK a KATERINA

ROD. KRIŽANEK.

L. P. 1928.

Kamerové systémy