Štefanov - kríž (1928) pri Starej Myjave

Kamenný kríž z roku 1928 dnes stojí na obtiažne prístupnom mieste pri ramene Starej Myjavy, ktoré bolo pred zregulovaním pôvodným korytom Myjavy. Je to neďaleko usadlosti, ktorá je pozostatkom bývalého Tomšovho mlyna. Letopočet je vyrytý na podstavci v tvare Postavene 1928 roku. Podľa zakladateľskej tabuľky dala kríž postaviť vdova Mária Tomšová, rod. Filipová, ako spomienku na manžela Jozefa Tomšu a ich synov Jána a Štefana.

 

Tento kríž postaviť dala vdova

Maria Tomšová rod. Filip.

Ku cti a chvále Božej

a na pamiátku svojho manžela

Jozefa Tomša

a jejích synov

Jána a Štefana Tomša,

mimo idúci spomeňte si na nás.

Kamerové systémy