Štefanov - kríž (1916) na kraji obce

Na kraji obce pri rázcestí do Letničia a Unína je kríž z roku 1916 v novodobej železnej ohrádke. Podľa vytesaného zakladateľského nápisu dali kríž postaviť Vavrinec Gozora s manželkou Annou, rod. Ovečka. Venovali ho synovi Ľudovítovi, padlému v 1. svetovej vojne. Meno syna je na kríži zaznamené v tvare Ludvik, na pomníku padlých v obci v tvare Ludevit, tam je uvedený aj dátum jeho smrti 16. október 1915. Kríž je signovaný výrobcom A. LOOS Brno. Samotná krížová nadstavba bola po roku 2007 poškodená, opravili ju v roku 2011. Vyrezal sa pritom aj veľký gaštan za krížom, ktorý bol možno príčinou poškodenia kríža.

 

V TOMTO KRIŽI ULEVEŇI BOLESCI

AJ DUŠAM W OČŠISČI

NAŠIMU SINOVI LUDVIKOVI

ZEMRITEMU NA BOJIŠČI POZDVIHLI

KU CTI BOŽEJ GOZORA VAVRINECZ

MANŽELKA ANNA RODZENA

OVEČKA

 

WELEBI ŤA DUŠA MA ABI BILA SPASENA

 

ROKU 1916.

Štefanov - sv. Ján Nepomucký
Štefanov - Ježiš Kristus
Štefanov - Obrázok sv. Izidora
Štefanov - Obrázok na družstve
Štefanov - primicijný kríž (2013)
Štefanov - Božia muka nad obcou
Štefanov - kaplnka so sv. Floriánom
Štefanov - kamenná Kalvária (1921)
Štefanov - liatinový kríž v chotari
Štefanov - Obrázok U duba
Štefanov - misijný kríž
Štefanov - kríž (1945) v chotári
Štefanov - kríž (1928) v poli
Štefanov - kríž (1928) pri Starej Myjave
Štefanov - kríž (1914) v obci
Štefanov - kríž (1905) v chotári
Štefanov - kríž (1894) na kraji obce
Štefanov - kríž (1879) pred kostolom
Kamerové systémy