Štefanov - kríž (1914) v obci

V strede obce je kamenný kríž z roku 1914. Podľa zakladateľského nápisu kríž dali postaviť manželia Valent Piváček a Anna, rod. Komáček. Na kríži je obtiažne čitateľná signatúra kamenára. Mal by ním byť L. Petřík z Uherského Brodu. Dominujú výrazná socha Krista a hlboký reliéf Panny Márie.

 

POCHVÁLEN BUĎ JEŽIŠ KRISTUS!

Ku cti a chvále Ukrižovaného

SPASITELA

postavili manželia

PIVÁČEK VALENT   ANNA rod KOMÁČEK

r. 1914.

Štefanov - sv. Ján Nepomucký
Štefanov - Ježiš Kristus
Štefanov - Obrázok sv. Izidora
Štefanov - Obrázok na družstve
Štefanov - primicijný kríž (2013)
Štefanov - Božia muka nad obcou
Štefanov - kaplnka so sv. Floriánom
Štefanov - kamenná Kalvária (1921)
Štefanov - liatinový kríž v chotari
Štefanov - Obrázok U duba
Štefanov - misijný kríž
Štefanov - kríž (1945) v chotári
Štefanov - kríž (1928) v poli
Štefanov - kríž (1928) pri Starej Myjave
Štefanov - kríž (1916) na kraji obce
Štefanov - kríž (1905) v chotári
Štefanov - kríž (1894) na kraji obce
Štefanov - kríž (1879) pred kostolom
Kamerové systémy