Štefanov - kríž (1914) v obci

V strede obce je kamenný kríž z roku 1914. Podľa zakladateľského nápisu kríž dali postaviť manželia Valent Piváček a Anna, rod. Komáček. Na kríži je obtiažne čitateľná signatúra kamenára. Mal by ním byť L. Petřík z Uherského Brodu. Dominujú výrazná socha Krista a hlboký reliéf Panny Márie.

 

POCHVÁLEN BUĎ JEŽIŠ KRISTUS!

Ku cti a chvále Ukrižovaného

SPASITELA

postavili manželia

PIVÁČEK VALENT   ANNA rod KOMÁČEK

r. 1914.

Kamerové systémy