Štefanov - kríž (1905) v chotári

Pred usadlosťou bývalého Tomšovho mlyna na ceste do Senice je v novodobejšej železnej ohrádke kamenný kríž z roku 1905. Podľa vyrytého zakladateľského nápisu ho dali postaviť Jakub Klena s manželkou Máriou. Charakteristickým znakom kríža je ústredné teleso s nikou pripomínajúce chrámové priečelie. Výrobcom bol kamenár František Růžica zo Bzenca (Ferenc Růžica Bzenec – Morava.).

Na tomto mieste existoval kríž už v 1. polovici 19. storočia. Je zakreslený na mape 2. vojenského mapovania Rakúsko-Uhorska, na ktorej mal mlyn prívlastok Brunowský.

 

Na památku ku

Cti a chvale Boží

venovali manželia

Jakub a Maria

KLENA

roku 1905

Štefanov - sv. Ján Nepomucký
Štefanov - Ježiš Kristus
Štefanov - Obrázok sv. Izidora
Štefanov - Obrázok na družstve
Štefanov - primicijný kríž (2013)
Štefanov - Božia muka nad obcou
Štefanov - kaplnka so sv. Floriánom
Štefanov - kamenná Kalvária (1921)
Štefanov - Obrázok U duba
Štefanov - liatinový kríž v chotari
Štefanov - misijný kríž
Štefanov - kríž (1945) v chotári
Štefanov - kríž (1928) v poli
Štefanov - kríž (1928) pri Starej Myjave
Štefanov - kríž (1916) na kraji obce
Štefanov - kríž (1914) v obci
Štefanov - kríž (1894) na kraji obce
Štefanov - kríž (1879) pred kostolom

Kamerové systémy