Pred usadlosťou bývalého Tomšovho mlyna na ceste do Senice je v novodobejšej železnej ohrádke kamenný kríž z roku 1905. Podľa vyrytého zakladateľského nápisu ho dali postaviť Jakub Klena s manželkou Máriou. Charakteristickým znakom kríža je ústredné teleso s nikou pripomínajúce chrámové priečelie. Výrobcom bol kamenár František Růžica zo Bzenca (Ferenc Růžica Bzenec – Morava.).

Na tomto mieste existoval kríž už v 1. polovici 19. storočia. Je zakreslený na mape 2. vojenského mapovania Rakúsko-Uhorska, na ktorej mal mlyn prívlastok Brunowský.

 

Na památku ku

Cti a chvale Boží

venovali manželia

Jakub a Maria

KLENA

roku 1905

Kamerové systémy