V chotári obce pri ceste do Rohova je v drevenej ohrádke nový drevený kríž. Nie sú na ňom žiadne nápisy. Kríž na tomto mieste je na mapách nepretržite zaznamenaný už od 2. polovice 19. storočia. Na predchádzajúcich mapách 1. a 2. vojenského mapovania (od 2. polovice 18. storočia) bol kríž zakreslený asi o 400 metrov bližšie k Sobotišťu, dnes by sa nachádzal na samom okraji jeho intravilánu.

Kamerové systémy