Sobotište - habánska kaplnka Svätého kríža
Sobotište - kríž na cintoríne
Sobotište - habánska zvonica
Sobotište - sv. Ján Nepomucký
Sobotište - sv. Florián (1768)
Židovský cintorín (novší), Sobotište
Židovský cintorín (starší), Sobotište
Sobotište - kríž na ceste do Rohova
Sobotište - kríž (1801) pri kostole
Sobotište - misijný kríž
Kamerové systémy