Sobotište - kríž (1801) pri kostole

V obci pri rímsko-katolíckom kostole je kamenný kríž s pylónom. Dookola v spodnej časti podstavca (minimálne na dvoch stranách) je latinský nápis. Zozadu je vyrytý letopočet založenia 1801. Kríž vykazuje čiastočnú podobnosť s krížom pri kostole v Prievaloch, ktorý je tiež z roku 1801. Pôvodné miesto kríža bolo pri kaštieli. Na internetovej stránke obecsobotiste.sk je publikovaná jeho fotografia z tohto obdobia. Ku kostolu ho premiestnili asi v 2. polovici 20. storočia. P. Hallon spomenul ústnu tradíciu, podľa ktorej pri kríži pred kaštieľom skladali Habáni z obce spoločnú slávnostnú prísahu jezuitskému pátrovi Jozefovi Heinrichovi. Páter Heinrich viedol v 2. polovici 18. storočia v Sobotišti z poverenia Márie Terézie dlhodobú misiu na konvertovaní Habánov na katolícku vieru.

Pavol Hallon: Rekatolizácia sobotištských Habánov, in: Naše Záhorie 3/1994, str. 6-8; Pozn.: Páter Heinrich by mal byť pochovaný v Sobotišti pred habánskou kaplnkou, ktorú dal rozšíriť a pre ktorú zložil v roku 1804 základinu, Hallonova zmienka o prísahe pri kríži by preto časovo korešpondovala.

Sobotište - habánska kaplnka Svätého kríža
Sobotište - kríž na cintoríne
Sobotište - habánska zvonica
Sobotište - sv. Ján Nepomucký
Sobotište - sv. Florián (1768)
Židovský cintorín (novší), Sobotište
Židovský cintorín (starší), Sobotište
Sobotište - kríž na ceste do Rohova
Sobotište - kríž na ceste do Kunova
Sobotište - misijný kríž
Kamerové systémy