V obci pred kostolom je drevený kríž z roku 1980. Letopočet je vyrytý zozadu v spodnej časti. Koncom roka 2011 sa vykonala obnova kríža popri oprave fasády kostola. Pred kostolom bol však kríž aspoň od roka 1889, keď ho dali postaviť manželia Ján a Terézia Žúrekovci.

 

Martin Hoferka: Z cirkevných dejín obce, in: Smrdáky – Z kultúrneho dedičstva, Smrdáky – Skalica 2011, str. 21

Kamerové systémy