Smrdáky - kríž (1899, 1980) pred kostolom

V obci pred kostolom je drevený kríž z roku 1980. Letopočet je vyrytý zozadu v spodnej časti. Koncom roka 2011 sa vykonala obnova kríža popri oprave fasády kostola. Pred kostolom bol však kríž aspoň od roka 1889, keď ho dali postaviť manželia Ján a Terézia Žúrekovci.

 

Martin Hoferka: Z cirkevných dejín obce, in: Smrdáky – Z kultúrneho dedičstva, Smrdáky – Skalica 2011, str. 21

Smrdáky - kríž (1899, 2009) na cintoríne
Smrdáky - kríž (1893) v chotári
Židovský cintorín, Smrdáky
Smrdáky - kaplnka troch svätých
Smrdáky - Najsvätejšia Trojica (1927)
Smrdáky - kríž (1882, 1911) v chotári

Kamerové systémy