Smrdáky - kríž (1893) v chotári

Na kraji chotára obce pri starej ceste do Oreského bol postavený kríž. Cesta dnes existuje len v niekoľkých úsekoch a preto aj dnešný kríž už stojí v poli. Podľa M. Hoferku na tomto mieste postavil Martin Kozoidka kríž v roku 1893. Ten nemal základinu, preto na jeho opravu použili prostriedky zo základín ďalších krížov a v roku 1899 ho vymaľovali a zhotovili pri ňom ohrádku. Gbelský farár a dekan Kuna ho potom vysvätil spolu s krížom na smrdáckom cintoríne 23. júla v spomenutom roku.

F. Dúbravský zaznamenal povesť ľudového rozprávača, ktorý ju počul v roku 1864 a ktorá by sa mohla vzťahovať k predchodcovi tohto kríža.

Holíčsky mäsiar na trhu v Senici nič nekúpil a keďže neminul peniaze, vyhliadol si ho darebák, ktorý ho chcel olúpiť. Vyčkal ho pod mohutným dubom pri Oreskom vrchu, ktorý bol vtedy celý zalesnený a keď sa blížil pocestný tak toho zabil. Lenže mäsiar šiel inou cestou a darebák zabil omylom murára z Radošoviec, ktorý peniaze nemal. Kamenári zo Senice potom na mieste vraždy postavili neumele tesaný kamenný kríž. Vrah šiel po čase tým istým miestom a chcel sa pod dubom schovať pred dažďom. O kríži ešte nevedel a keď ho zočil, v tme sa mu biely kríž javil ako duch zabitého. Dal sa na bezhlavý útek, pri ktorom sa ťažko zranil a pred tým ako na mieste dokonal, prezradil okoloidúcim ženám, čo vykonal.

F. Dúbravský popísal umiestnenie kríža. Na ceste z Rybiek do Radošoviec skoro na orešskom vrchu je kríž pri chodníku, ktorý vedie do Smrdák. A keďže aj nové kríže sa tradične stavali na miestach starých, je možné, že kríž nechal postaviť Martin Kozoidka na mieste toho z povesti. Dnes však na tomto mieste stojí ich ďalší nasledovník z oveľa novšieho obdobia, jednoduchý drevený kríž bez nápisov na betónovom nosníku. Ako poznámku by sme mohli uviesť tradíciu sprostredkovanú V. Kráľovičom, ktorého spomíname na inom mieste pri zaniknutej Božej muke v Oreskom. Podľa neho smrdácky kríž stával niekedy v chotári Oreského, aj keď nevedno, či bol neskôr premiestnený, alebo sa zmenili chotárne hranice.

 

Martin Hoferka: Z cirkevných dejín obce, in: Smrdáky – Z kultúrneho dedičstva, Smrdáky – Skalica 2001, str. 21;
Ferdinand Dúbravský: Starý kríž – Vypráva M. H...k, in: Záhorie 3/1996, str. 28

Smrdáky - kríž (1899, 2009) na cintoríne
Smrdáky - kríž (1899, 1980) pred kostolom
Židovský cintorín, Smrdáky
Smrdáky - kaplnka troch svätých
Smrdáky - Najsvätejšia Trojica (1927)
Smrdáky - kríž (1882, 1911) v chotári

Kamerové systémy