Smrdáky - kríž (1882, 1911) v chotári

Pri ceste do Rybiek na chotárnej hranici je pod gaštanom kamenný kríž z roku 1911. Letopočet je vyrytý na telese kríža v tvare L. P. 1911. Okrem neho má kríž len krátky nápis POCHVÁLEN BUĎ JEŽIŠ KRISTUS! Kríž vznikol ako pendant iného kríža z rovnakého roka, ktorý postavili za Rybkami na ceste do Senice. Oba kríže sú rovnakého typu, ale nemožno povedať, že by boli aj od rovnakého výrobcu. Pravdepodobne vznikli koordinovane po nešpecifikovanej iniciatíve, keď si za vzor vzali kríž spred kostola Mena Panny Márie v Rybkách, ktorý vyrobila firma Ferdinanda Štáblu z Hodonína.

Na mapách je pri ceste do Rybiek len jedno miesto označené krížom. Je preto pravdepodobné, že k jeho predchodcom sa vzťahujú aj nasledovné publikované informácie. M. Hoferka uviedol, že v roku 1882 dala obec Smrdáky postaviť kríž pri ceste do Rybiek. V roku 1892 bola jeho základina vo výške okolo 36 zlatých. O ešte staršom kríži pri ceste do Rybiek hovorí T. Ďurák, ktorý použil knihu príjmov a výdavkov kostola v Smrdákoch z rokov 1877 - 1899 a spomenul kríž pri ceste do Rybiek dvakrát. Jeho informácia by sa dala interpretovať tak, že prvýkrát sa kríž spomína v roku 1881 v súvislosti s neurčenou udalosťou z roka 1877. Na výstavbe kríža sa mal podieľať kapitálom 100 zlatých Ondrej Matuský zo Smrdák.

 

Martin Hoferka: Z cirkevných dejín obce, in: Smrdáky - Z kultúrneho dedičstva, Smrdáky - Skalica 2011, str. 21;
Tibor Ďurák: Smrdáky - Historický obraz obce, Smrdáky 2006, str. 45

Smrdáky - kríž (1899, 2009) na cintoríne
Smrdáky - kríž (1899, 1980) pred kostolom
Smrdáky - kríž (1893) v chotári
Židovský cintorín, Smrdáky
Smrdáky - kaplnka troch svätých
Smrdáky - Najsvätejšia Trojica (1927)
Kamerové systémy