Smolinské - kríž (1927) v obci

V severnej časti obce pri hlavnej ceste je opravený kamenný kríž z roku 1927. Tento letopočet je súčasťou zakladateľského nápisu, podľa ktorého dali kríž postaviť Ladislav Horvát s manželkou Máriou, rod. Glogovskou. Na spodnom kubuse je signatúra výrobcu: F. KALIŠ – ŠAŠTÍN. Krížová nadstavba je nová, asi dorobená po poslednej oprave. Za krížom je odložených zopár úlomkov pôvodného kríža, na ktorých možno rozoznať nápisovú tabuľku INRI a pravdepodobne aj náznak po pôvodnej kamennej soche Krista.

 

Kto chce za mnou prísť,

nech zapre seba

a vezme na seba kríž svôj

a nasleduje mňa

Z lásky k ukrižovanému

Spasiteľovi venovali

LADISLAV HORVÁT

a manželka MARIE

rod. GLOGOVSKÁ

v roku 1927.

Kamerové systémy