Smolinské - kríž (1913) za obcou

Za obcou pri ceste do Stráží je v kovanej ohrádke kamenný kríž z roku 1913. Podľa vytesaného zakladateľského nápisu ho dali postaviť bratia Ján a Karol Jurkovič. Na spodnom kubuse sprava je kamenárska signatúra: A. LOOS. BRNO.

 

Velebí ťa duša má aby bolo spaseňá.

 

Ke cti a chvále

Božej

venovali dva bratri

JAN a KAROL

JURKOVICS

L. P. 1913.

Smolinské - kríž (1990) na kraji obce
Smolinské - kaplnka Sedembolestnej Panny Márie
Smolinské - kaplnka Najsvätejšej Trojice (1932)
Smolinské - kríž (1874) v chotári
Smolinské - zvonica
Smolinské - Panna Mária s dieťaťom (1678)
Smolinské - Kalvária (1791-1792)
Smolinské - kríž na cintoríne
Smolinské - misijný kríž (1949)
Smolinské - kríž (1927) v obci
Židovský cintorín, Smolinské
Smolinské - Obrázok v obci

Kamerové systémy