Smolinské - kríž (1874) v chotári

Na hraniciach chotárov Smolinského a Stráží je kamenný kríž z roku 1874. Bol postavený na mieste staršieho kríža na dnes už nejestvujúcej ceste spájajúcej obe obce. Podľa tabuľky na jeho podstavci ho dal postaviť Matej Rehák. Medzi rokmi 1862 až 1882 bol farárom v Brodskom, patril medzi zakladateľských členov - donorov Spolku sv. Vojtecha a slovenského katolíckeho gymnázia v Kláštore pod Znievom.

Kamerové systémy