Senica - kríž na cintoríne v Kunove

Na cintoríne v Kunove je drevený ústredný kríž bez nápisov. Tvarom tesárskej úpravy ramien je zhodný s krížom za priehradou pri ceste do Sobotišťa, ale ani ten nie je datovaný. Ku krížu by sa mohli vzťahovať nasledujúce dve udalosti.
Cintorín bol vysvätený 17. apríla 1898, ale v podstate išlo asi len o rozšírenie evanjelického cintorína aj pre katolíkov, ktorí mali svoj cintorín dovtedy na náprotivnej strane cesty. Nevedno, či by kríž bol z tej doby. V. Jamárik napísal, že v roku 1928 popri väčšej úprave priestoru cintorína si katolíci kúpili od majstra Hubáňa z Bratislavy drevenú sochu Krista, ktorú dali na kríž na cintoríne. Neskôr už asi poškodenú sochu odložili do zvonice, kde ju znova objavili v roku 1987 a po renovácii ju tam aj vystavili.

 

Martin Braxatoris: Historia cirkve evanjelickej a. v. senickej, Myjava 1922, str. 115;
Vladimír Jamárik: Kunov 555 rokov, Senica 2007, str. 22, 40, 46

Židovský cintorín (novší), Senica
Židovský cintorín (starší), Senica
Senica - kaplnka so soškou Dobrého pastiera
Kunov - zvonica
Čáčov - kríž (1906) v chotári
Senica - Kalvária (1877)
Senica - sv. Ján Nepomucký na Hurbanovej ulici
Senica - sv. Ján Nepomucký pri kostole
Senica - sv. Florián
Senica - Immaculata
Senica - kríž (1920) v Kunove
Senica - drevený kríž na sotinskom cintoríne
Senica - kríž (1923) na cintoríne
Senica - kríž (1914) v meste
Senica - kríž (1906) na cintoríne
Senica - kríž (1864) za mestom
Senica - kríž (1864) v meste
Senica - kríž (1816) v chotári
Senica - kríž (1802) na sotinskom cintoríne
Čáčov - kríž pred cintorínom
Čáčov - kríž (1912) pri kostole
Čáčov - kríž (1855) na cintoríne
Čáčov - kríž (1786) na kraji obce
Kamerové systémy