Senica - kríž (1923) na cintoríne

Mladší ústredný kríž na cintoríne bol postavený v roku 1923 v jeho katolíckej časti. Bol pendantom k staršiemu ústrednému krížu z roku 1906 v evanjelickej časti cintorína. Svedčí o tom rovnaký charakter nápisu, ktorým je biblický citát so sprievodným letopočtom. V roku 2016 kríž premiestnili na nové miesto rozšíreného cintorína. Kríž a novú časť cintorína požehnali 31. októbra 2016 kňazi katolíckej aj evanjelickej cirkvi.

 

Otče, do rúk tvojich

porúčam ducha svojho!

            Lukáš, 23. 46.

 

1923

Židovský cintorín (novší), Senica
Židovský cintorín (starší), Senica
Senica - kaplnka so soškou Dobrého pastiera
Kunov - zvonica
Čáčov - kríž (1906) v chotári
Senica - Kalvária (1877)
Senica - sv. Ján Nepomucký na Hurbanovej ulici
Senica - sv. Ján Nepomucký pri kostole
Senica - sv. Florián
Senica - Immaculata
Senica - kríž (1920) v Kunove
Senica - drevený kríž na sotinskom cintoríne
Senica - kríž na cintoríne v Kunove
Senica - kríž (1914) v meste
Senica - kríž (1906) na cintoríne
Senica - kríž (1864) za mestom
Senica - kríž (1864) v meste
Senica - kríž (1816) v chotári
Senica - kríž (1802) na sotinskom cintoríne
Čáčov - kríž pred cintorínom
Čáčov - kríž (1912) pri kostole
Čáčov - kríž (1855) na cintoríne
Čáčov - kríž (1786) na kraji obce
Kamerové systémy